שם הספר:
מעגלי זרם חילופין

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"ב

תיאור הספר:
ספר זה מיועד לשמש פרק בחירה לתלמידים הלומדים פיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד. החומר הנכלל בו מתאים ללימוד נושא הבחירה "מעגלי זרם חילופין", בהתאם לתכנית הלימודים בפיזיקה. ניתן להשתמש בספר זה להוראת הנושא במסגרות אחרות, ובלבד שתהיה לתלמידים הכנה מתאימה בנושא החשמל – זרם ישר. כמו כן, הוכנסו לספר מספר נושאים שאינם נכללים בחומר החובה .

מספר קטלוגי: 2013
מחיר: 6.00 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 62
שנה: 1996
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.