מהלכי הוראה מבוססי דיאגנוזה בכיתת הפיזיקה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

אדמיניסטרציה:

תקציר

פרויקט "הוראה מבוססת אבחון: מהלכי הוראה בכיתת הפיזיקה" הוא המשכו הישיר של פרויקט "פיתוח מבוסס- מחקר של מאגר שאלות דיאגנוסטיות בכיתת הפיזיקה". הוא נועד להרחיב ולגוון את הכלים המוצעים למורי הפיזיקה להתמודדות עם קשיים אופייניים של תלמידים.

במסגרת הפרויקט, פיתחנו עבור התלמידים 6 "מהלכי הוראה" גנריים בליווי דוגמאות בתכנים שונים בפיזיקה. סה"כ פותחו 20 "מהלכי הוראה". כל מהלך הוראה מלווה ב"מדריך למורה" מפורט הכולל פתרון "בית ספר" והנחיות כלליות להפעלה בכיתה.

הפרויקט מלווה במחקר הבודק את השפעת “מהלכי ההוראה” על תלמידים ומורים.

מהלכי הוראה גנריים: פיתוח והפעלה

"מצא את ההבדלים",  מתמודד עם הנטייה  של תלמידים להתבלבל בין מושגים פיזיקליים הנראים דומים. כגון, שדה לעומת פוטנציאל, מהירות לעומת תאוצה ועוד.

"נוסחה ומשמעותה", מסייע בהבנה של הגדלים והקשרים הפיזיקאליים בנוסחה.

"הפיזיקה של הסיפור", מנחה את התלמידים להבין את הרקע הפיזיקלי של בעיה לפני שהם מנסים לפתור אותה.

"אוף כמה נוסחאות", מסייע לתלמידים לזהות  את המשותף והשונה בין כל  הנוסחאות בנושא מסויים.

"נימוק מה חסר?", מקדם את מיומנויות ההסבר הפיזיקלי של התלמידים.

"שרטוט גרפים", מטפח מיומנויות של הצגה וקריאה של קשרים בין משתנים המיוצגים בגרפים.

 

כל "מהלך הוראה" בנוי משלש פעילויות עוקבות:

  1. פעילות "חשיפה" באמצעות שאלה דיאגנוסטית, בה התלמיד חושף את הידע המקורי שלו.
  2. פעילות המתבססת על אחד מ-6 מ"מהלכי ההוראה". הפנייה ל"מהלך הוראה" הרלבנטי מתבצע  על ידי המורה או על ידי מערכת מתוקשבת.
  3. פעילות של "רפלקציה אישית", בה התלמיד משווה בין הידע החדש שרכש לבין הידע המקורי שלו (כפי שנחשף בפעילות א).

האופי הגנרי של "מהלכי ההוראה" מאפשר למורה לחזור לפעילויות מוכרות בנושאי תכן שונים.

ההטמעה של "מהלכי ההוראה" בקרב התלמידים, מתבצעת על ידי מורי הפיזיקה העוברים הכשרה אינטנסיבית, בעיקר באמצעות קהילות מורי הפיזיקה.

מחקר והערכה

מחקרים המלווים באופן שוטף את הטמעת "מהלכי ההוראה" בכיתות הפיזיקה, מצביעים על כך שמורי הפיזיקה  נעשים רגישים יותר ללמידה של תלמידיהם וההוראה שלהם מתפתחת לקראת הוראה "ממוקדת למידה". המחקרים גם מצביעים על כך ששימוש חוזר ונשנה באותו מהלך הוראה בנושאים שונים, אכן נותן מענה לקשיים של תלמידים. במקביל, נבחנות גישות שונות להטמעה מיטבית של "מהלכי ההוראה" בכיתות הפיזיקה.

כנס בינלאומי

ב- 19-20.10.2020, קיימנו כנס מקוון בינלאומי בן יומיים בנושא "הוראה מבוססת אבחון".  מטרת הכנס הייתה להציג סוגיות מרכזיות במחקר, פיתוח והטמעה של הוראה מבוססת אבחון וליצור שיח בין חוקרים ומורים מובילים. בכנס השתתפו פרופ' מרשה לין מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי ופרופ' פאולה הרון מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל,  היום הראשון, בהשתתפות 189 חוקרים היה מיועד לאנשי אקדמיה בהוראת המדעים והמתמטיקה מכל רחבי הארץ.  היום השני התמקד בהוראת הפיזיקה. בחלקו הראשון השתתפו 83 אנשי אקדמיה ומורים מובילים. בחלק השני התקיימה סדנא סגורה בהשתתפות 38  מורים מובילים, מנטורים וחברים מקבוצת הפיזיקה.

וועדת הכנס כללה את בת-שבע אלון, אסתר בגנו, עידית ירושלמי, סמדר לוי ואסתר מגן (לפי סדר א-ב).

תודתנו לקרן משפחת אדי וג'ולס טראמפ.

לקריאה נוספת:

 

Bagno, E., Berger, H., Magen, E., Polingher, C., Lehavi, Y., and Eylon, B. (2019). Starting with physics: A problem-solving activity for high school students connecting physics and mathematics.  In Pospiech, G., Michelini, M., and Eylon, B.S. (Eds.). Mathematics in Physics Education. (p 317) Springer Nature Switzerland AG.

חומרי למידה:

  1. הוראה מבוססת אבחון – פעילויות חלק א
  2. הוראה מבוססת אבחון – פעילויות חלק ב
  3. מהלכי הוראה מבוססי דיאגנוזה בכיתת הפיזיקה
  4. מהלך הוראה מבוססי דיאגנוזה בכיתת הפיזיקה אוף, כמה נוסחאות – קינמטיקה
  5. מהלך הוראה מבוססי דיאגנוזה בכיתת הפיזיקה אוף, כמה נוסחאות – אלקטרוסטטיקה
  6. מהלך הוראה מבוססי דיאגנוזה בכיתת הפיזיקה אוף, כמה נוסחאות – מעגלי זרם

ליצירת קשר