פיתוח מבוסס-מחקר של מאגר שאלות דיאגנוסטיות לכיתת הפיזיקה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

מקצוע הפיזיקה בתיכון נתפס בעיני תלמידים רבים כמקצוע קשה, ובפועל תלמידים רבים הבוחרים בלימודי הפיזיקה חשים מאותגרים וחווים קשיים. התוצאה היא שתלמידים שמבחינת תנאי הסף היו יכולים ללמוד פיזיקה, לא בוחרים במקצוע ואילו חלק מהתלמידים שאכן בוחרים במקצוע, מתקשים ביותר ואף נושרים.

מטרת הפרויקט היתה עידוד הוראה "ממוקדת לומד" שבה המורה מאבחן ועוקב אחרי הידע הפיזיקלי של התלמידים. על מנת להשיג מטרה זו,  צוות חוקרים מקבוצת הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים, בשיתוף מורים לפיזיקה, פיתחו מאגר של שאלות דיאגנוסטיות  והטמיעו את השימוש בהן באמצעות קהילות מורי הפיזיקה. מודל הטמעה זה אפשר למורים לנטר את קשיי התלמידים, לבחור פעילויות המכוונות לטיפול בקשיים אלה ולהשתמש בפעילויות בקבוצות של תלמידים בעלי מאפייני חשיבה דומים.

שאלות דיאגנוסטיות – פיתוח והפעלה

במהלך הפרויקט פיתח הצוות מאגר של 150 שאלות דיאגנוסטיות רבות ברירה ממוקדות בקשיים אופייניים של תלמידים. השאלות מקיפות נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים בפיזיקה: מכניקה, אלקטרומגנטיות  וקרינה וחומר.  העובדה שהתלמידים, שבחרו במסיח מסוים נדרשו גם להסביר את בחירתם, דייקה את האבחון. השאלות הדיאגנוסטיות משולבות באתר פטל.

מחקר והערכה

מעקב אחרי הטמעת השאלות הדיאגנוסטיות בהוראת הפיזיקה מראה, שמורים רבים נהיו מודעים יותר לקשיי למידה של תלמידי הפיזיקה שלהם. הם גם מאמצים לעיתים, פעילויות הוראה חדשות להתמודדות עם הקשיים האלה. נמצא  גם ששאלות דיאגנוסטיות רבות הפכו לשגרה בהוראה של מורים.

הפרויקט הזה תרם תרומה משמעותית  לפרויקט "מהלכי ההוראה בכיתת הפיזיקה". שאלות דיאגנוסטיות רבות שולבו ב"מהלכי ההוראה" ובכך קדמו הוראה "ממוקדת לומד" והשפיעו לטובה על למידת התלמידים.

כנס בינלאומי

ב- 19-20.10.2020, קיימנו כנס מקוון בינלאומי בן יומיים בנושא "הוראה מבוססת אבחון".  מטרת הכנס הייתה להציג סוגיות מרכזיות במחקר, פיתוח והטמעה של הוראה מבוססת אבחון וליצור שיח בין חוקרים ומורים מובילים. בכנס השתתפו פרופ' מרשה לין מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי ופרופ' פאולה הרון מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל,  היום הראשון, בהשתתפות 189 חוקרים היה מיועד לאנשי אקדמיה בהוראת המדעים והמתמטיקה מכל רחבי הארץ.  היום השני התמקד בהוראת הפיזיקה. בחלקו הראשון השתתפו 83 אנשי אקדמיה ומורים מובילים. בחלק השני התקיימה סדנא סגורה בהשתתפות 38  מורים מובילים, מנטורים וחברים מקבוצת הפיזיקה.

וועדת הכנס כללה את בת-שבע אלון, אסתר בגנו, עידית ירושלמי, סמדר לוי ואסתר מגן (לפי סדר א-ב).

תודתנו לקרן משפחת אדי וג'ולס טראמפ על תמיכתם בפרויקט.

 

לקריאה נוספת:

  1. Bagno, E., Berger, H., Magen, E., Polingher, C., Lehavi, Y., and Eylon, B. (2019). Starting with physics: A problem-solving activity for high school students connecting physics and mathematics.  In Pospiech, G., Michelini, M., and Eylon, B.S. (Eds.). Mathematics in Physics Education. (p 317) Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04627-9.

ליצירת קשר