הוראת מדעים מקוונת מותאמת אישית בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים: מחקר, פיתוח והטמעה של סביבת פט"ל

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

המחקר העכשווי מסמן כי חינוך מותאם אישית הוא בסיס להתמודדות מוצלחת עם פערים וכי לסביבות מקוונות פוטנציאל רב במתן מענה לשונות לומדים. מטרת המחקר המוצע היא לחקור, לפתח ולהטמיע כלים להוראה ולמידה מקוונת מותאמת אישית, הנותנים מענה לשונות בין לומדי מדע בעל-יסודי. במחקר ייעשה שימוש בסביבת למידה והוראה מותאמת אישית הנמצאת בשלבי פיתוח והפעלה מתקדמים במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, סביבת פט"ל (Personalized Teaching and Learning, PeTeL). סביבה זו נבנית במטרה להעצים את יכולותיו של המורה בכיתתו ללמד באופן מותאם לומד. אנו משערים שיכולת סביבת פט"ל לתת למורה תמונת מצב קוגניטיבית-רגשית-חברתית לגבי כל לומד בכיתתו בזמן אמת, תתמוך בהטמעת גישת הוראה הנותנת מענה לשונות לומדים. בבסיסה של סביבת פט"ל נמצאת מערכת טכנולוגית של איסוף נתונים בזמן אמת מכל תלמיד בנפרד. על סמך נתונים אלו, המערכת מציגה למורה את תמונת הכיתה ומציעה לו פעילויות מותאמות לכל תלמיד. שיטת המחקר המוצעת משלבת שיטות מחקר כמותניות, שיטות מחקר של כריית מידע (Educational Data Mining, EDM)  וכלים סטטיסטיים לניתוח הנתונים.

המחקר ילווה על ידי צוות מומחים טכנו-פדגוגיים שהתמחו באיתור, התאמה, פיתוח והנגשה של טכנולוגיות חינוכיות ותמיכה במורים בשימוש מושכל בטכנולוגיות חינוכיות.

לקריאה נוספת

ליצירת קשר

הפרוייקט זכה המענק של המדען הראשי של משרד החינוך במסגרת קול קורא מס 202012.\36  מחקר בנושא התאמה אישית של ההוראה המקוונת.