הקל"ה: מודל התנסות קלינית היברידית – חקר, פיתוח, הטמעה והערכה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

מחקר זה נענה לאתגר ונועד לפתח מודל מבוסס ראיה להתנסות מעשית משולבת (היברידית). המחקר משלב מתודולוגיה איכותנית וכמותנית (mixed-methods): שלב פיתוח המודל שיתבסס על כלי מחקר איכותניים של קבוצות מיקוד של בעלי עניין שונים לבחינת גופי הידע שזוהו במחקר פיילוט, ושלב של תיקוף הטמעה והערכת המודל שיתבסס על כלי מחקר כמותיים (שאלונים), שיאפשרו יכולת הכללה של המודל מעבר לקבוצה הנבדקת במחקר.

המדגם כולל פרחי הוראה ממוסדות שונים (אוניברסיטאות ומכללות) מגזרים שונים (ערבים ויהודים) אזורים שונים בארץ (פריפריה ומרכז) ומגוון של תחומי דעת (מדעים, מדעי החברה, לימודי שפה ומדעי הרוח). מגוון זה יאפשר את בחינת המודל בקרב אוכלוסיות ותחומי דעת ואזורים גיאוגרפיים מרובים ושונים. צוות המחקר כולל ארבע חוקרות משלושה מוסדות אקדמיים שונים באופיים בהם מתקיימות תוכניות שונות להכשרת מורים (אוניברסיטת חיפה, מכון ויצמן, מכללת לוינסקי, והמכללה האקדמית הערבית לחינוך – חיפה).

הפרויקט נערך בשיתוף:

ד"ר לילי אורלנד-ברק, אלכסנדרה דניאל-סעד, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אלונה פורקוש-ברוך, מכללת לוינסקי

לקריאה נוספת

ליצירת קשר

הפרוייקט זכה במענק מחקר של לשכת המדען הראשי של משרד החינוך, במסגרת קול קורא 37/12.2020 למחקר בנושא ההתנסות המעשית במרחב המשולב (היברידי).