הקל"ה: מודל התנסות קלינית היברידית – חקר, פיתוח, הטמעה והערכה

צוות מוביל: פרופ' רון בלונדר

צוות הפרוייקט: ד"ר דבורה קצביץ, ד"ר רות ולדמן, איציק ארוך

ההכרה ההולכת וגוברת בחשיבותה של המרכיב ההתנסותי בתוכניות הכשרת המורים, מחייבת היערכות מחדש לנוכח האתגרים שמציב משבר הקורונה והעידן הדיגיטלי.

מחקר זה נענה לאתגר ונועד לפתח מודל מבוסס ראיה להתנסות מעשית משולבת (היברידית). המחקר משלב מתודולוגיה איכותנית וכמותנית (mixed-methods): שלב פיתוח המודל שיתבסס על כלי מחקר איכותניים של קבוצות מיקוד של בעלי עניין שונים לבחינת גופי הידע שזוהו במחקר פיילוט, ושלב של תיקוף הטמעה והערכת המודל שיתבסס על כלי מחקר כמותיים (שאלונים), שיאפשרו יכולת הכללה של המודל מעבר לקבוצה הנבדקת במחקר.

המדגם כולל פרחי הוראה ממוסדות שונים (אוניברסיטאות ומכללות) חברות שונות (ערבים ויהודים) אזורים שונים בארץ (פריפריה ומרכז) ומגוון של תחומי דעת (מדעים, מדעי החברה ומדעי הרוח). מגוון זה יאפשר את בחינת המודל בקרב אוכלוסיות ותחומי דעת ואזורים גיאוגרפיים מרובים ושונים. מחקר פיילוט מחזק את ההשערה שלשדה ההתנסותי המשולב מאפייני ייחודיים והוא כולל גופי ידע מחודשים. אי לכך יש צורך לבחון את האופן שבו גופי ידע חדשים אלה מתפתחים ובאים לידי ביטוי בתהליך לימוד ההוראה וההדרכה בשדה הדיגיטלי. צוות המחקר כולל ארבע חוקרות משלושה מוסדות אקדמיים שונים באופיים בהם מתקיימות תוכניות שונות להכשרת מורים (אוניברסיטת חיפה, מכון ויצמן, מכללת לוינסקי, והמכללה האקדמית הערבית לחינוך – חיפה).

תחומי ההתמחות של החוקרות: חקר ההדרכה והלמידה הפרופסיונלית בפרקטיקה של הכשרת מורים, מחקר ופיתוח ההדרכה בהכשרת מורים בחברה הערבית, מחקר ההתפתחות מקצועית ומסוגלות עצמית של מורי כימיה, מחקר בנושא אוריינות טכנולוגית בהכשרת מורים, מאפשרים שותפות מפרה לבחינה רב ממדית מתוך עדשות מחקריות ונקודות המבט השונות, שיובילו לפיתוח המודל במחקר.

הפרוייקט נערך בשיתוף:

לילי אורלנד-ברק, אלכסנדרה דניאל-סעד, אוניברסיטת חיפה

אלונה פורקוש-ברוך, מכללת לוינסקי

הפרוייקט זכה במענק מחקר של לשכת המדען הראשי של משרד החינוך, במסגרת קול קורא 37/12.2020 למחקר בנושא ההתנסות המעשית במרחב המשולב (היברידי).