קהילות מורי הכימיה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

קהילות מורי הכימיה הינן פרי יוזמה משותפת של המפמ"ר לכימיה, ד"ר דורית טייטלבאום, ושל קבוצת הכימיה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. הפרויקט החל בשנת תשע"ה, מאז במשך שש שנים פרויקט קהילות מורי הכימיה מתבסס, נותן את אותותיו בשטח ומהווה את אחד הגורמים המשמעותיים להתפתחות מקצועית של מורי הכימיה ולשיפור ההוראה שלהם. הפרויקט ממומן ע"י משרד החינוך (בין השנים תשע"ו-תשע"ח הפרויקט התקיים בתמיכת קרן טראמפ).

קהילה לומדת היא קבוצה של אנשים שלחבריה מכנה משותף או אינטרס משותף. בקהילה מתקיים תהליך פעיל, דינאמי ומתמשך בו לומדים חבריה יחד, מתוך שיתוף, אחריות, אמון, מחויבות לקבוצה, בניית בידע ורפלקציה אישית וקבוצתית.

לקריאה נוספת

 

Waldman, R., & Blonder, R. (2020). A sense of community in a professional learning community of chemistry teachers: A study of an online platform for group communication. In Y. Ben-David Kolikant, D. Martinovic, & M. Milner-Bolotin (Eds.), STEM teachers and teaching in the digital era: Professional expectations and advancement in the 21st Century schools (pp. 111-139). Cham: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-030-29396-3

Blonder, R., & Waldman, R. (2021). The role of a WhatsApp group of a professional learning community of chemistry teachers in the development of their knowledge. In A. Information Resources Management (Ed.), Research Anthology on Facilitating New Educational Practices Through Communities of Learning (pp. 820-843). Hershey, PA, USA: IGI Global.

ליצירת קשר