קהילות לומדות בכימיה

קהילות מורי הכימיה

מובילי הפרויקט

ד"ר דבורה קצביץ מובילה את קהילות מורי הכימיה הפועלות תחת החסות האקדמית של מכון ויצמן

אחראית אקדמית: פרופ' רון בלונדר

צוות הפרויקט: ד"ר רות ולדמן, ד"ר שלי רפ, ד"ר רחל ממלוק-נעמן, ד"ר מלכה יאיון  ושרה אקונס.

 

מחקר מלווה:

"קהילה מקצועית לומדת היא קבוצה של אנשי מקצוע הבוחנים באופן משותף את הידע והפרקטיקות שלהם ודנים בהם במטרה להשתפר מבחינה מקצועית" (בירנבוים, 2009). פרויקט קהילות מורי הכימיה מלווה במחקר עיצוב במסגרת המתקיים במסגרת לימודי הדוקטורט של רות ולדמן בהנחיית פרופ' רון בלונדר. במחקרה זיהתה רות את המרכיבים של הצורך של המורים בקהילות המורים, ובחנה את ההשפעה של השתתפות המורים בקהילות על ההתפתחות המקצועית של המורים. כמו כן, אופיינו המנגנונים בהם מתפתחים תחושת הקהילתיות והידע של המורים בקהילה. המורים המובילים את קהילות מורי הכימיה עמדו בלב המחקר שבו אופיינו ארבעה טיפוסים של התפתחות הזהות המקצועית של המורים, וזוהו תנאים המאפשרים תמיכה בהתפתחות זהותם כמורים מובילים.

קהילות מורי הכימיה הינן פרי יוזמה משותפת של המפמ"ר לכימיה, ד"ר דורית טייטלבאום, ושל המרכז הארצי למורי הכימיה במכון ויצמן.

הפרויקט החל בשנת תשע"ה, זו היתה שנת פיילוט בה התגבשה דרך עבודת קהילות המורים. מאז במשך שש שנים פרויקט קהילות מורי הכימיה מתבסס, נותן את אותותיו בשטח ומהווה את אחד הגורמים המשמעותיים להתפתחות מקצועית של מורי הכימיה ולשיפור ההוראה שלהם. הפרויקט ממומן ע"י משרד החינוך (בין השנים תשע"ו-תשע"ח הפרויקט התקיים בתמיכת קרן טראמפ).

קהילה לומדת היא קבוצה של אנשים שלחבריה מכנה משותף או אינטרס משותף. בקהילה מתקיים תהליך פעיל, דינאמי ומתמשך בו לומדים חבריה יחד, מתוך שיתוף, אחריות, אמון, מחויבות לקבוצה, בניית בידע ורפלקציה אישית וקבוצתית.

מודל ההפעלה של קהילות מורי הכימיה:

צוות הפרויקט הוא גם הצוות המפתח וגם הצוות המוביל של קהילת המובילים. קהילת המובילים מהווה מודל למובילים אשר מנחים קהילות מורי כימיה קרוב לבית. עד שנת תשע"ט היו שמונה קהילות קרוב לבית, שכולן היו באחריותנו, החל משנת תש"ף, שלוש קהילות, שנמצאות גיאוגרפית בצפון, עברו לאחריות הטכניון. בקהילה המובילה משתתפים גם מורים שמהווים עתודה ובפועל אינם מובילים. כל קהילה נפגשת לאורך שנת הלימודים בהיקף של 60 שעות.

מפגש קהילה טיפוסי פותח בפעילות פתיחה שמטרתה לגבש את הקהילה וליצור תחושת שייכות ואמון בקרב המשתתפים. אחריה יש עיסוק בתכנים שהנושא שלהם נבחר ע"י הצוות או על-פי צרכים שעולים מן השטח. בחלק זה דנים בתוכן, בהוראה שלו, בהנבת התלמידים בנושא ובקשיים. כלי מצוין למטרה זו הוא משימות דיאגנוסטיות, אשר פותחו בקבוצה. העיסוק בתכנים בא לידי ביטוי גם כאשר מורים מביאים עדויות מכיתתם לצורך ליבון ומציאת דרכים אופטימליות להוראת התוכן. בכל מפגש יש ניסוי או משחק או טכנולוגיה דגיטלית כלשהי. אחת הפנינות של המפגשים היא "הפינה שלי" בה מורה מציג פעילות כלשהי שעשה בכיתתן, או בקהילה שלו. בקהילת המובילים קיים חלק נוסף של שיתוף בו המובילים משתפים על מפמגשי הקל"ב שלהם.

לקריאה נוספת:

מאמרי מחקר שפורסמו על קהילות מורי הכימיה:

Waldman, R., & Blonder, R. (2020). A sense of community in a professional learning community of chemistry teachers: A study of an online platform for group communication. In Y. Ben-David Kolikant, D. Martinovic, & M. Milner-Bolotin (Eds.), STEM teachers and teaching in the digital era: Professional expectations and advancement in the 21st Century schools (pp. 111-139). Cham: Springer International Publishing.

Blonder, R., & Waldman, R. (2019). The Role of a WhatsApp Group of a Professional Learning Community of Chemistry Teachers in the Development of Their Knowledge. In A. F. Baruch & H. M. Tal (Eds.), Mobile technologies in educational organizations (pp. 117-140). Hershey, PA: IGI Global.

 

קהילות מורי הכימיה פועלות במימון של מספר גורמים לאורך השנים

    לוגו המרכז הארצי