חדרי בריחה כימיים

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

חדר בריחה כימי הוא חדר בריחה לכל דבר ובנוסף הוא מותאם למסגרת של מערכת החינוך. עד כה פותחו חמישה חדרי בריחה, המופעלים בבתי ספר רבים בארץ. חלק מחדרי הבריחה מיועדים להשאלת המורים להפעלה בכיתותיהם (חומצות ובסיסים, כימיה בסיסית), חלק לבניה עצמית (הטבלה המחזורית ומקורות אנרגיה וקיימות) וחדר אחד וירטואלי (המדענית במסכה). החידות בכל החדרים מתבססות על הידע שיש לתלמידים מתוכנית הלימודים, אבל מעשירות אותם בתכנים נוספים. החדרים כוללים ניסויים, חידות "יבשות" ודורשים התמדה, שיתוף פעולה ועבודה מחוץ לקופסה.

לקריאה נוספת

מאמרים:

Peleg, R., Yayon, M., Katchevich, D., Moria-Shipony, M., & Blonder, R. (2019). A lab-based chemical escape room: Educational, mobile, and fun! Journal of Chemical Education. 96(5), 955-960. doi:10.1021/acs.jchemed.8b00406

Yayon, M., Rap, S., Adler, V., Haimovich, I., Levy, H., & Blonder, R. (2020). Do-It-Yourself: Creating and implementing a periodic table of the elements chemical escape room. Journal of Chemical Education. 97(1), 132-136. doi: 10.1021/acs.jchemed.9b00660

ליצירת קשר