האתגרים הגדולים: א) כיצד ניתן לשפר את העניין של מתבגרים ואת המוטיבציה שלהם לעסוק במדע על ידי ארגון הוראה סביב אתגרים גדולים ונושאי פליאה? ב) כיצד משפיעה גישה חדשה זו לחינוך מדעי בחטיבות הביניים על הידע של התלמידים במדע?

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

חינוך מדעי נכשל זמן רב מדי בחיבור לתחומי העניין התלמידים ולנושאים שמעסיקים אותם. תלמידי ההווה מתמודדים ויתמודדו עם נושאים גלובליים כמו מגפות, שינוי אקלים, פגיעה במגוון הביולוגי או מחסור במים מתוקים. אלה נושאים שמעצבים מחדש היבטים בסיסיים בחייהם . אנו קוראים לנושאים המורכבים ורבי-הפנים האלה אתגרים גדולים. למרות הדאגה ההולכת וגוברת של התלמידים בנוגע לאתגרים הגדולים, לימודי המדעים בית הספר מתמקדים בדרך כלל בהעברת עקרונות מדעיים, עם קשר מועט או ללא קשר בכלל לנושאים הללו. פרויקט זה נועד לארגן מחדש את החינוך המדעי בחטיבות הביניים סביב האתגרים הגדולים ורצון התלמידים להיות ערים לנעשה בנושאים הללו ולפתח תחושת מסוגלות בנוגע ליכולתם להשפיע על הנעשה בנושאים האלה. אנו מכירים בכך שהתייחסות לאתגרים הגדולים בלבד לא תייצג במלואה את רוחב המחשבה המדעית, ועשויה להעלות חרדות אצל חלק מהתלמידים, ואולי גם לא לרגש תלמידים שנמשכים יותר לנושאים מפתיעים ואקזוטיים. לפיכך, אנו כוללים גם דגש על נושאי פליאה, שהם נושאים ורעיונות שיכולים להפליא את התלמידים, נושאים שיגבירו מוטיבציה ועניין רק מתוך היותם מרתקים.