השתלשלות היסטורית של פיתוח הלייזרים

ההתפתחות ההיסטורית המלווה את המצאת הלייזר מדהימה ומפתיעה.

תקופות זמן ארוכות חלפו בין שלב לשלב עד הרגע בו הופעל הלייזר הראשון.

רק מאותו רגע, ברגע שהחלו להבין את הפוטנציאל הטמון בהמצאה זו החל הפיתוח המואץ, הנמשך עד היום.

בעמודים הבאים ניתן למצוא:

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"