ההתפתחות ההיסטורית של סוגי הלייזר השונים

הלייזר הראשון נבנה על-ידי תאודור מיימן (Maiman) במעבדות יוז (Hughes) בארה"ב בשנת 1960. בלייזר זה התקיים תהליך לזירה בגביש סינתטי מסוג גביש האודם (Ruby), והתקבלה ממנו קרינה בצורת פולסים של אור אדום באורך גל של 0.6943 מיקרון (שהם 694.3 ננומטר).

בשנת 1961 פותח לייזר הגאז הראשון שהיה מסוג הליום-נאון. לייזר זה פלט קרינה רציפה בתחום ספקטרום האינפרא אדום, באורך גל של 1.15 מיקרון.

בשנת 1962 הופעל לייזר הליום-נאון רציף בתחום הספקטרום הנראה (אור אדום) באורך גל של 0.6328 מיקרון.

בסוף שנת 1962 הופעל לראשונה לייזר דיודה מחומר מוליך למחצה מסוג גליום ארסניד (GaAs).

1964 – לייזר יון הארגון הראשון – W.B. Bridges.

1964 – לייזר CO2 ראשון – C.K. Patel.

1965 – לייזר כימי ראשון – HCl – J.V. Kaspar, G.C. Pimental.

1966 – לייזר צבע ראשון – Sorokin, J.R. Lankard.

1977 – לייזר ראשון של אלקטרונים חופשיים – M.J. Madey.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"