תקציר השתלשלות רעיון הלייזר על פי שנים

1917 – רעיון הפליטה המאולצת – איינשטיין.

1928 – הוכחה ניסיונית לפליטה מאולצת – Ladenburg.

1951 – רעיון המייזר – צארלס טאונס Charles Towns.

1953 – מייזר פועל – צארלס טאונס Charles Towns .

1954 – חישובי התנאים לפעולת המייזר – A.M. Prokhorov, N. Basov.

1958 – מאמר על רעיון הלייזר + בקשת פטנט – A.L. Schawlow, C. Towns.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"