פרטים על הפרויקט

מרכז וירטואלי להוראת "לייזרים ויישומיהם" במכון וייצמן למדע

אתר הוראת "לייזרים ויישומיהם" בעברית החל בפעולתו הראשונית באוקטובר 1998.

האתר משמש תלמידים מורים ואת הקהל הרחב ברמות שונות של ידע. האתר נמצא כולו גם באנגלית, והוא תורגם גם לספרדית.

בעתיד הרחוק, שאיפת המחבר היא להכליל באתר גם נושאים נוספים באלקטרו-אופטיקה כגון: סיבים אופטיים, גלאים, תקשורת אופטית, אופטיקה בסיסית (גיאומטרית) ותורת הגלים. אם יימצא מימון, ניתן להכליל באתר גם נושאים נוספים כגון שימושים באינפרא-אדום ואולטרא סגול, לומינסצנסיה בטבע ובטכנולוגיה, תצוגות שונות, וכו'.

כל נושא ניתן ללמוד ברמות שונות.

אתר הלייזרים הנוכחי בנוי (בשלב זה) בעיקר עבור תלמידי פיזיקה הלומדים ברמה של 5 יחידות לימוד לבגרות, ולמוריהם. המידע הבסיסי עליו מבוסס האתר פורסם על ידי המחבר בספר: "לייזרים ויישומיהם" שפורסם על ידי המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן בשנת 1996.

ספר זה ניתן לרכישה בחברת "תרבות לעם", רחוב בית אלפא 17, ת. ד. 57001, תל אביב 61570. טל: 03-5622727 (רב קווי), פקס: 03-5622707.

בעתיד, שאיפת המחבר היא להשלים את האתר עבור תלמידי חטיבות הביניים והקהל הרחב, אלא שתהליך זה נמשך על פני שנים.

אלו מביניכם המבינים אנגלית, מוזמנים לבקר באתר האינטרנט של המחבר באוניברסיטת קנזס בארה"ב:

http://perg.phys.ksu.edu/vqm/laserweb

אתר ראי של האתר, באנגלית, מופיע במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע:

http://stwww.weizmann.ac.il/lasers/laserweb

באתר באנגלית מופיעים נושאים רבים והשלמות שאינם מופיעים בספר הלימוד: "לייזרים ויישומיהם".

מה ניתן יהיה למצוא באתר:

  • מאגר מידע בנושא "לייזרים ויישומיהם".
  • תיקונים והשלמות לספר "לייזרים ויישומיהם" שנכתב על ידי המחבר.
  • תדריכי מעבדה לניסויים עם לייזרים.
  • תרגילים ושאלות בנושא "לייזרים ויישומיהם".
  • מערכי שיעור להוראת הקורס "לייזרים ויישומיהם".
    במסגרת מדור זה יובאו הצעות למורים המעוניינים ללמד קורס על "לייזרים ויישומיהם" ברמות שונות.
    בעתיד אצרף כאן גם קבצי שקפים מוכנים אשר יאפשרו למורה "העסוק" להציגם בכיתתו, מבלי צורך להשקיע זמן בהכנתם ! (אנא שימרו על זכויות היוצרים של המחבר …)
  • פורום לדיונים על נושאים רלבנטיים (יש להירשם כחבר בפורום כדי לקבל את הדואר האלקטרוני ישירות למחשבך).

באתר מופיעים קישורים לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם. לאחר מספר חודשי הפעלה, התברר כי חלק ניכר מתוך הקישורים שהיו תקינים אינם מובילים לאתרים המבוקשים, מכיוון שכתובותיהם שונו על ידי מפעיליהם, או שהם בכלל נעלמו מהאינטרנט. מנהל האתר מנסה לשמור על קישורים תקינים, וישמח לקבל מכם פירוט לגבי קישורים שאינם עובדים.

תלמידים, מורים, וסתם מתעניינים מוזמנים לשלוח הערות, תגובות, שאלות וכו' למרכז הוראת הלייזרים.

מומלץ לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה:

Rarieli2018@gmail.com