קורס על "לייזרים ויישומיהם"

למרות היישומים הרבים של מכשיר הלייזר, אין עדיין הבנה טובה בציבור לגבי מהותו של מכשיר זה.

למילוי חיסרון זה מוצע בזה אתר ללימוד הנושא.

הקורס מיועד להילמד בכיתה י"א או י"ב, כנושא בחירה, אחרי שהתלמידים למדו בכיתה י' את הקורס הבסיסי באופטיקה.

הקורס יהווה המשך ישיר לנושא "קרינה וחומר", אשר על פי תוכנית הלימודים החדשה ייכלל במסגרת לימודי החובה לכל התלמידים הניגשים לבחינת הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יחידות.

הכוונה בקורס זה היא לחשוף את התלמידים להתפתחויות מדעיות וטכנולוגיות של השנים האחרונות ולשלב בלימודי הפיזיקה גם יישומים אקטואליים והצצה אל חזית המדע והטכנולוגיה.

למרות שתווך הלזירה יכול להיות בכל מצב צבירה אפשרי, והשקעת האנרגיה בלייזר יכולה להיעשות בדרכים שונות ומשונות, כל הלייזרים מבוססים על אותם עקרונות פיזיקליים בסיסיים, המוסברים באתר זה.

על מנת להבין את דרך פעולתו של הלייזר, יש להבין את מבנה החומר (אטומים ומולקולות), את התיאוריה של קרינה אלקטרומגנטית, את האינטראקציה של הקרינה האלקטרומגנטית עם חומר ("קרינה וחומר"), ואת תורת האופטיקה והגלים בשילוב עם עקרונות מתורת הקוואנטים.

אין הכוונה בקורס זה ללמוד ביסודיות את כל הנושאים הללו, אלא רק לתת כלים ללומד לשם הבנה של עקרונות בסיסיים.

הקורס "לייזרים ויישומיהם" מבוסס על ידע של מתמטיקה בסיסית (עד לרמה של משוואה דיפרנציאלית פשוטה מסדר ראשון) ואינו נזקק לפיתוחים מתקדמים יותר.

במקום הפיתוח המתמטי בנוי הקורס על הבנת עקרונות פיזיקליים בסיסיים וכולל דוגמאות מספריות רבות המבוססות על מיכשור אמיתי הנמצא בשימוש במעבדות המחקר ובתעשייה.

בטקסט מופיעות דוגמאות פתורות ובמקביל להן שאלות המופיעות ללא פיתרון.

הפתרונות לשאלות ללא פיתרון נתון תישלחנה לתלמידים הרשומים בקורס, כתגובה לתשובות שהם שולחים למנחה.

קורס בלייזרים מאפשר מספר רב של ניסויים והדגמות.

תלמידים הרשומים בקורס יוכלו לראות הדגמות ולבצע ניסויים במסגרת מפגשים לימודיים.
עם ההתקדמות הטכנולוגית בלייזרי דיודה, ירד מחיר הציוד לרמת מחירים שתהיה בהישג ידם של מעבדות בתי הספר.

חלק מהמונחים המשמשים באתר זה הם חדשים ועדיין לא גובש עבורם מינוח עברי מקובל.

ליד מונחים עבריים חדשים, נוסף גם המינוח האנגלי, ולעיתים השם בעברית לקוח מתוך השם באנגלית.

אין באתר אבחנה בשימוש בין מילים נרדפות כגון: "תדר" או "תדירות", "הגבר" או "הגברה".