חלוקת האתר

האתר מחולק לשני חלקים:

החלק הראשון של האתר כולל את פרקים 1-5, ומטפל בהבנת עקרונות הפעולה של הלייזר. זהו החלק הבסיסי בקורס הלייזרים:

  • פרק 1 מהווה חזרה על החומר הנלמד בתורת הגלים.
  • פרק 2 מהווה את הבסיס להבנת פעולת הלייזר.
  • פרק 3 מראה כיצד מורכב לייזר מעשי.
  • פרק 4 מטפל במהוד האופטי המרכיב את הלייזר.
  • פרק 5 מפרט את תהליכי ההגברה בתווך הלייזר.

החלק השני של האתר (פרקים 6-10) מטפל בסוגי הלייזרים השונים ויישומיהם.

מחלק זה ניתן לבחור נושאים מסוימים ללימוד ונושאים אחרים יכולים לשמש כחומר לפרוייקטי גמר ועבודות של תלמידים.

  • פרק 6 מטפל במפורט בכל אחד מסוגי הלייזרים הנפוצים.
  • פרק 7 מסביר את מאפייני הקרינה הנפלטת מהלייזר.
  • פרק 8 מפרט כיצד ניתן לשלוט בתכונות הקרינה הנפלטת מהלייזר.
  • פרק 9 מפרט יישומים שונים של הלייזר.
  • פרק 10 מסביר את עקרונות ההולוגרפיה.

שים לב:

פרק 6 הוא ארוך יחסית, ומפורטים בו סוגי הלייזרים השונים.

אין הכוונה ללמד את כל סוגי הלייזרים במסגרת קורס בחירה המוגבל בשעות.

אולם מכיוון שאין בנמצא חומר לימוד מתאים בעברית על נושאים אלה, הם מופיעים באתר זה.

פירוט זה בא להקל על תלמידים הבוחרים סוג לייזר מסוים כנושא לעבודה, או לסייע למורה המעוניין לבחור בסוג לייזר מסוים לעבודתו עם תלמידיו.