מבוא

השם "לייזר" כולל סוגים שונים של מתקנים.

קיימים לייזרי דיודה בגודל ראש סיכה, ולעומתם לייזרים בעזרתם מנסים לבצע מיזוג (fusion) גרעיני מבוקר, שהם מתקנים בגודל בניין גדול.

קיימים לייזרים בהספקים של אלפיות וואט לסימון מיקום, ולעומתם לייזרים בהספקים של מאות מיליוני וואט שפותחו במסגרת פרוייקט "מלחמת הכוכבים" בארצות הברית לשימוש כנשק.

עם המצאתו (בשנת 1960) כונה הלייזר כ”פיתרון המחפש בעיה".

הייתה זו המצאה טכנולוגית, שלא היה ברור מה הם שימושיה המעשיים.

עם חלוף השנים נמצאו ה"בעיות" המתאימות.

כיום, יישומיו של הלייזר שונים ומגוונים, וככל שלומדים עליו יותר ומפתחים אותו, מתרחבים יישומיו.

הלייזרים ויישומיהם מוצאים שימוש כמעט בכל תחומי הפיזיקה והטכנולוגיה.