תודות

הספר "לייזרים ויישומיהם" נכתב על ידי ד"ר רמי אריאלי, במסגרת עבודתו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע.

בסיס האתר נבנה על פי הספר, כאשר בשלבים השונים של כתיבת הספר נעזרנו באנשים רבים, ולכולם שלוחה בזה תודתנו.

במיוחד ברצוננו להודות לחברינו הבאים:

  • לפרופ' ירון זילברברג ולעמיתיו: דורון משולח, יניב ברעד ורויטל שכטר (המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע) אשר קראו את הספר כולו והעירו הערות חשובות לתוכנו המדעי.
  • לד"ר חנה גולדרינג מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, אשר קראה את הספר כולו והעירה הערות רבות ומועילות.
  • למורים שהשתתפו בהשתלמויות על נושא הלייזרים, שקראו והעירו לגירסאות הראשונות של החוברות אשר מהן התפתח הספר "לייזרים ויישומיהם".
  • לחברי קבוצת הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים, אשר קראו והעירו לטיוטות הראשונות של הספר.
  • לאבי טל ולשלומית זהרוני, מצוות ההוצאה לאור במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, אשר סייעו רבות בעיצובו של החומר הכתוב והגרפי ובמהלך ההוצאה לאור של הספר.
  • לעובדי מדור הייצור בראשות איריס מזרחי אשר טיפלו בהפקת הגירסאות הקודמות של ספר זה עבור השתלמויות המורים.

פרופ' אורי גניאל

ראש המחלקה להוראת המדעים

מכון ויצמן למדע, רחובות

יולי 1996, תמוז התשנ"ו

תודות נוספות:

מפתחי האתר מודים למחלקה להוראת המדעים במכון וייצמן למדע, בראשות פרופסור אורי גניאל, על האפשרות לפתח גירסה עברית זו של אתר "הלייזרים ויישומיהם".

פיתוח זה מומן על ידי משרד החינוך והתרבות בשנים 1998-1999, במסגרת פרוייקט "הוראה מתוקשבת של קורסי בחירה בפיזיקה".

שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מעורך האתר.