העדכון האחרון של מכון התקנים האמריקאי

American National Standards Institute

בוצע בשנת 2000 ונקרא:

ANSI Z136.1-2000.

זהו עידכון של התקן משנת 1993 שנקרא ANSI Z136.1

בשלב זה עיקר השימוש בבית הספר הוא בלייזרים מסוג הליום – נאון בהספק של עד 1mW לייזרים אלו שייכים לקבוצה 2.

בשימוש בלייזרים מקבוצה זו, אין צורך בהרכבת משקפי מגן למשתמשים, אולם יש להימנע מהסתכלות ישירה לתוך אלומת הלייזר, ויש צורך בשילוט מתאים ובהסבר של כללי הבטיחות.

ראה חוזר מנכ"ל נ"ה/7 מתאריך 1/3/95, סעיף 258

דוגמאות לשילוט תיקני המתריע על קרינת לייזר בעברית ובאנגלית מופיעות בתצלומים הבאים:

שילוט תיקני המתריע על קרינת לייזר בעברית ובאנגלית

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"