השפעת קרינת לייזר על ריקמה ביולוגית

ראשית יש לחזור ולהדגיש:

  1. קרינת הלייזר היא קרינה אלקטרומגנטית, ואין לבלבל אותה עם קרינה רדיואקטיבית. בנוסף לכך, לאורכי הגל של הלייזרים בתחום הנראה והאינפרא אדום הקרוב, אין כל השפעה מייננת כפי שיש לקרינה אלקטרומגנטית באורך גל קצר, כגון קרני X או קרני g.
  2. קרינת הלייזר הפוגעת בריקמה ביולוגית עוברת אחד משלושת התהליכים: החזרה, העברה ובליעה.

העוצמה היחסית של כל אחד מתהליכים אלו תלויה בתכונות קרינת הלייזר ובתכונות הריקמה הביולוגית.

התהליך המשפיע על הנזק שייגרם לריקמה הביולוגית הוא תהליך הבליעה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"