החזרה של קרינת לייזר ממשטח גבול בין שני תווכים

אלומת הקרינה יכולה להיות מוחזרת באחת משתי הדרכים:

  • החזרה סקולרית (מסודרת) – כמו ממראה או ממשטח מבריק אחר. במקרה זה מתקיים חוק ההחזרה, כלומר זווית הפגיעה של אלומת האור במשטח שווה לזווית החזרתה מהמשטח (תרשים 1).

החזרה סקולרית

תרשים 1: החזרה סקולרית.

  • החזרה דיפוזיבית (מפוזרת) – בה האור הפוגע מתפזר לכל הכיוונים ומאבד את תכונות האלומה הכיוונית. ברור כי בהחזרה דיפוזיבית קטנה צפיפות ההספק של האור המוחזר, ופוחתת רמת הסיכון בהתאם. (תרשים 2).

החזרה דיפוזיבית

תרשים 2: החזרה דיפוזיבית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"