פגיעת קרינת לייזר בעין – המשך

אי לכך יש להקפיד על כללי הזהירות הבאים בעבודה עם לייזרים במעבדת בית הספר:

  • להסביר לתלמידים ולמורים את הסכנות של קרינת הלייזר!
  • להימנע מהסתכלות ישירה אל תוך אלומת קרינת הלייזר!
  • להרחיק חפצים מחזירי אור ממסלול אלומת הלייזר, כדי לא להטות את האלומה ממסלולה לכיוון בלתי רצוי. גם טבעת זהב על אצבע במסלול הקרן, עלולה להטותה לעין!!
  • להשתמש בשילוט מתאים המתריע על הפעלת לייזר.
  • להימנע לחלוטין מפתיחת הקופסא בה מצוי מכשיר הלייזר כאשר הוא מחובר למקור מתח.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"