2. קבוצה 2 (Class II)

כוללת את כל הלייזרים הפולטים קרינה בתחום הנראה (אורכי גל בתחום: 0.4-0.7 מיקרון).

כאשר זמן החשיפה לקרינה קטן מ- 0.25 שניות אין הם מסוכנים יותר מהלייזרים של קבוצה 1.

זמן זה הוא זמן ממוצע של רפלקס סגירת האישון של העין באדם ממוצע.

ההספק המכסימלי של לייזר הליום נאון רציף המותר בקבוצה זו הוא 1 מיליוואט, ומכאן המגבלה המיידית עבור לייזר למעבדת בית הספר.

כל לייזר שקרינתו אינה בתחום הספקטרום הנראה (אינו מפעיל את רפלקס סגירת האישון), ופולט מעל הרמה המסווגת בקבוצה 1, נכלל אוטומטית בקבוצה 3.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"