3. קבוצה 3 (Class III) – מחולקת לשתי תת-קבוצות

קבוצה 3a – כוללת את הלייזרים הפולטים קרינה בתחום הנראה ברמה שאינה פוגעת באדם אשר תגובת רפלקס סגירת האישון שלו תקינה. אדם המשתמש במיכשור (כגון משקפת או טלסקופ) לראיית אלומת הקרינה, עלול להיפגע ממנה.

מומלץ השימוש במשקפי מגן בעת העבודה עם לייזרים מקבוצה זו!

קבוצה 3b – בקבוצה זו נכללים כל הלייזרים הפולטים קרינה באורך גל כלשהו המסוגלת לגרום נזק לעין של צופה אשר אינו מצויד באמצעי ראיה נוספים.

ההספק המכסימלי של לייזרים מקבוצה זו הוא 0.5 וואט.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"