נספח 1

בטיחות השימוש בלייזר במעבדת בית הספר ומחוצה לה

מכשיר הלייזר משמש למספר רב של הדגמות וניסויים בבית הספר.

מורים ותלמידים רבים אינם מודעים לסכנות הכרוכות בשימוש בלייזר, וקיימת מידה רבה של אינפורמציה מוטעית בנושא.

נספח זה מסכם את הסיכונים הקשורים בשימוש בלייזרים, את האינטרקציה של קרינת לייזר עם רקמה ביולוגית, ואת התקנים הקיימים בעולם לגבי בטיחות השימוש בלייזרים.

הקורס "לייזרים ויישומיהם" הוצע לאחרונה כנושא בחירה ללומדים פיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.

בעקבות זאת נשאלתי מספר רב של פעמים לגבי בטיחות השימוש בלייזר במעבדת הפיסיקה בבית הספר.

במיוחד הובלטה העובדה שכאשר התלמיד מבצע ניסויים עם לייזר אין הדבר דומה לשימוש בלייזר על-ידי המורה לצורכי הדגמה.

למעשה גם מחוץ לכותלי המעבדה גדלה מידת השימוש בלייזרים (ראה פרק 9), כגון:

  1. "לייזר פוינטר" (Laser Pointer) המשמש למרצה להצגת נקודה על המסך עליו מוקרנת שקופית.
  2. סורק הקודים במרכול (Bar Code Scanner).

בקצרה ניתן לענות על שאלה זו בהצהרה פשוטה:

כאשר יש מוּדעות להיבטים השונים הקשורים לבטיחות השימוש בלייזר, וכאשר נוקטים אמצעי זהירות סבירים, ניתן להשתמש בלייזרי הליום-ניאון בהספק של פחות מ- 1 מיליוואט ללא חשש. (הסבר לגבי מגבלת הספק מסוימת זו מופיע בהמשך).

הסכנות הנובעות מהשימוש בלייזר הן שונות ומגוונות, אך בעיקרן הן נוגעות לקרינה הנפלטת מהלייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"