4. קבוצה 4 (Class IV)

בקבוצה זו נכללים כל יתר הלייזרים הפולטים קרינה היכולה לפגוע בעיניים לא רק על-ידי פגיעה ישירה, אלא גם באמצעות החזרה דיפוזיבית.

כמו כן נכללים בקבוצה זו לייזרים היכולים לפגוע לא רק בעיניים אלא גם בעור, וכן לייזרים שקרינתם עלולה לגרום להצתה (שריפה).

כל לייזר שהספקו מעל 0.5W נכלל הקבוצה זו.

הערות כלליות:

חלוקה זו מבוססת על מקסימום הקרינה הנפלטת מהלייזר ועלולה לגרום לנזק. לשם כך מגדירים את המיפתח דרכו נקלטת הקרינה, והמרחק מהלייזר בו מודדים את הספק הלייזר העובר דרך מיפתח זה.

עבור קרינה בתחום הספקטרום הנראה ובתחום הספקטרום האינפרא-אדום הקרוב מיפתח זה מוגדר

כ- 7 מילימטר (קוטר מכסימלי של אישון העין אצל צעיר).

עבור לייזרים שקרינתם בתחום האולטרא-סגול או האינפרא-אדום הרחוק, המיפתח מוגדר כ- 1 מילימטר.

כאשר משתמשים במערכת אופטית כגון משקפת, המיפתח מוגדר כ- 50 מילימטר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"