1. קבוצה 1 (Class I)

כוללת את כל הלייזרים אשר בתנאי עבודה רגילים אינם יכולים לגרום לפליטת קרינה המסוגלת לגרום נזק. למעשה מוגדרת קבוצה זו על-ידי השם הכולל:

לייזרים בטוחים לעין ("Eye-safe lasers").

לייזר מסוג זה לא יגרום כל נזק לאדם המסתכל במשך 8 שעות רצופות ( יותר מ 104 שניות) ישירות לתוך קרינת הלייזר, זאת ללא תלות באורך הגל הנפלט מהלייזר.

לדוגמא: עבור לייזרי הליום-נאון נקבעה רמת ההספק לקבוצה זו כ- 0.4 מיקרווואט!

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"