תקני בטיחות לעבודה עם לייזרים

בארה"ב ובאירופה נקבעו תקנים מחמירים לגבי בטיחות השימוש בלייזרים.

בישראל מקובל התקן האמריקאי.

הלייזרים חולקו לקבוצות לפי אורכי הגל הנפלטים מהם, ולפי אפיוני הקרינה הנפלטת: הספק הקרינה, משך פולס, וכו'.

תקנים אלו מתעדכנים מידי פעם בהתאם למחקרים ולתגליות בתחום הלייזרים, ובהתאם לידע הנלמד על האינטראקציה של קרינת הלייזר עם הריקמה הביולוגית.

לכן, מומלץ שלכל אחד תהיה מוּדעות לסכנות הקשורות בשימוש במכשיר הלייזר.

בנוסף לקרינה הנפלטת מהלייזר, קיימת לכאורה גם סכנת התחשמלות בלייזר מכיוון שספק הלייזר מספק מתחים גבוהים. אולם, גם במכשיר הטלוויזיה הביתי קיימים מתחים גבוהים, ולא שמענו על איסור השימוש בטלוויזיה מחשש התחשמלות. הלייזר המשמש במעבדת בית הספר ארוז בתוך קופסת מתכת, ואין שום סיבה הגיונית לפתוח אותה כאשר הלייזר מחובר לרשת החשמל.

המוּדעות ללייזר ולסכנותיו היא האמצעי העיקרי למניעת תאונות העלולות להיגרם מהשימוש בו.

לפני תחילת העבודה בלייזר יש להקפיד על סימון מתאים (שילוט), והסבר לכל המצויים בחדר בו משתמשים בלייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"