דיאגרמת רמות אנרגיה של מערכת

כאשר דנים בקליטה או בפליטה של קרינה אלקטרומגנטית ע"י אטומים, נהוג לשרטט את רמות האנרגיה באטום ע"י דיאגרמת רמות האנרגיה.

נבהיר מושג זה באמצעות איור 2.6, המתאר ומתייחס למערכת אטומית המכילה 3 רמות אנרגיה: E1, E2, E3.

לייזר בעל 3 רמות

איור 2.6: דיאגרמת רמות אנרגיה במערכת 3 רמות.

אנו רואים כי בדיאגרמת רמות האנרגיה מתוארות הרמות ע"י פסי אנרגיה אופקיים (E1, E2, E3) ואילו מעברי האנרגיה האפשריים מתוארים ע"י חיצים (חץ כלפי מעלה מתאר קליטת אנרגיה ע"י האטום וחץ כלפי מטה מתאר את פליטתו).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"