סיכום

אם קצב הבליעה פרופורציוני ל N1, וקצב הפליטה פרופורציוני ל N2, עם אותו מקדם פרופורציה, אזי ברור כי אוכלוסיית הפוטונים באלומה תלויה בהפרש בין מספרי האיכלוס:

DeltaN = N1-N2

דוגמא לפיתוח מתמטי דומה הוא בשרשרת התפרקות רדיואקטיבית, או שורה של מיכלי מים בהם המים נשפכים מאחד לשני וממנו לשלישי וכו'.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"