מסקנה

  • במצב של שיווי משקל תרמי, תמיד תתרחש בחומר בליעה ולא הגברה.
  • אם רוצים תווך מגביר, יש ליצור בו מצב של היפוך אוכלוסייה ע"י "שאיבת" האטומים שלו לרמה גבוהה יותר.

לאחר שראינו מהו תהליך הגברה ברמה מיקרוסקופית של אטומים, נקשר תהליך זה למערכת המקרוסקופית, כפי שראינו בתהליך בליעת הקרינה האלקטרומגנטית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"