תהליך בליעה של קרינה אלקטרומגנטית בתווך הלייזר

במקרה של בליעה בתווך הלייזר, תלוי מקדם הבליעה (α) בסוג החומר ובהפרש האיכלוס (N1-N2) של רמות האנרגיה E1 ו- E2 לפי:

α= K*(N1-N2)

קבוע הפרופורציה (K) תלוי בחומר ובאורך הגל של הקרינה.

כל זמן שמתקיים : N1-N2 > 0, אזי חיובי ונקבל בליעה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"