הערה

בדיוננו עד כה התייחסנו רק לעירור ע"י אות קרינה אלקטרומגנטית ("שאיבה אופטית") אך בהמשך דיוננו על סוגי הלייזר השונים נראה כיצד אנו מגדילים את אוכלוסיית האטומים המעוררים באמצעות שיטות עירור שונות.