דוגמא 2.4: תלות ההגברה באורך

עבור אורך גל מסוים, הגברתו של לייזר שאורכו 15 ס"מ היא 1.5.

חשב מה תהיה הגברתו של אותו לייזר, אם אורכו 30 ס"מ.

פתרון דוגמא 2.4:

על פי נוסחת ההגברה:

(I/I0 = exp(-αx = הגברה

או בצורת כתיבה אחרת:

נוסחה

נציב את הנתונים הידועים:

נוסחה

וע"י חילוץ המקדם a נקבל :

a = -0.027 [cm-1]

נשתמש שוב בנוסחת ההגברה תוך הצבת האורך החדש:

נוסחת ההגברה תוך הצבת האורך החדש

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"