בליעה או הגברה

הגודל Delta N מתאר את ההפרש בין מספרי האיכלוס:

(Delta N) = N1(t)-N2(t)

ממשוואת קצב איבוד האנרגיה מקבלים מייד כי סימן הגודל (Delta N) הוא הקובע אם צפיפות האנרגיה של האות הפוגע תגדל או תקטן כפונקציה של הזמן.

נתייחס לשני מצבים אפשריים:

  • כאשר אוסף אטומים נתון נמצא במצב איכלוס נורמלי, הרי ברמה הנמוכה (E1) נמצאים יותר אטומים מאשר ברמה הגבוהה (E2):

N1(t) > N2(t)

במצב זה יתרחש רק תהליך בליעה, בו האטומים יקלטו אנרגיה מהאות הפוגע ואות זה ידעך כתוצאה מכך.

  • כאשר מערכת אטומים נמצאת במצב של "היפוך אוכלוסייה" כלומר:

N1(t) > N2(t)

הרי סימן הסוגריים במשוואה הוא מינוס ונקבל תהליך הגברה.
כלומר: אנרגיה ממערכת האטומים תועבר לאות הפוגע ותגביר אותו בקצב שהוא פרופורציוני להפרש מספרי האיכלוס ולעוצמת האות הפוגע.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"