קצב איבוד האנרגיה מהאות הפוגע

ברור כי האנרגיה הנבלעת ע"י האטומים זהה לאנרגיה הנלקחת מהאות הפוגע.

אם האנרגיה הפוגעת היא:

נוסחה

הרי קצב איבוד האנרגיה מהאות ניתן ע"י:

נוסחה

נוסחה

ניתן לכתוב משוואה זו בצורת כתיבה שונה במעט, תוך התייחסות לצפיפות פוטונים:

נוסחה

שאלה 2.7:

פתור את משוואת הקצב ותאר את התנהגות האנרגיה של האות הפוגע (Usignal) כפונקציה של הזמן.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"