הגברה

במצב של "היפוך אוכלוסייה":

N1-N2 < 0

(כלומר N2 > N1),

נקבל α שלילי ולפי חוק למברט נקבל כי הגורם (x-) חיובי, והדבר מראה כי העוצמה ביציאה גדולה מהעוצמה בכניסה, כלומר: הגברה (Gain).

יש לשים לב כי ההסתברות למעבר מאולץ ע"י האות הפוגע זהה לשני הכיוונים (בליעה ופליטה מאולצת). הכיוון בו יתבצעו יותר מעברים תלוי רק במידת האיכלוס של הרמות באותו רגע.

שאלה 2.8:

על פי מה שלמדנו עד כה לגבי התנאים ללזירה:

  • האם יתכן לייזר הפועל עם שתי רמות אנרגיה (E1 ו-E2) בלבד?
  • האם תתכן רמה מטאסטבילית בלייזר של שתי רמות?

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"