מסקנה

ככל שתווך הלייזר ארוך יותר, נקבל הגברה גדולה יותר.

יש לשים לב שלא ניתן להאריך את אורך הלייזר כרצוננו וע"י כך לקבל הגברה גדולה יותר, מכיוון שבדיוננו על הגברה התעלמנו מהבליעה בתווך.

בהמשך נראה כיצד מבצעים את החישובים תוך התחשבות גם בבליעה וגם בהגברה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"