הקדמה לפרק 2

בפרק 2 מוסברת האינטראקציה בין קרינה וחומר:

פעולת הלזירה מתרחשת בתוך תווך חומרי, ונהוג לחלק את הלייזרים (כפי שנראה בפרק 6) לפי סוג התווך הפעיל בו מתרחשת פעולת הלזירה.

ההסבר של מנגנון פעולת הלייזר זהה עבור כל סוגי התווך החומרי היכול לשמש כתווך פעיל בלייזר.

לצורך נוחיות הכתיבה נשתמש במהלך הקורס במושג תווך חומרי ונניח כי הוא מורכב מ"אטומים" בעוד שבמציאות תווך זה יכול להיות מורכב מאטומים, מולקולות, יונים ואפילו חצאי מוליכים, לפי סוג הלייזר המתאים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"