מה פירוש צבע אחד?

צבע אחד פירושו אורך גל אחד (0) המתורגם כקו ספקטראלי בעל רוחב אפס.

במציאות לא ניתן לקבל אורך גל כזה, שהוא גודל מתמטי תיאורטי, אלא מגדירים רוחב הקו הספקטראלי  Delta) סביב אורך הגל המרכזי (0), כמתואר באיור 1.7. (דיון מפורט ברוחב הקו הספקטראלי מופיע בסעיף 5.1).

בלייזר רוחב הקו הספקטראלי (  Delta) צר ביותר, ומתייחסים אליו כאל צבע אחד.

איור המציג רוחב קו ספקטראלי

איור 1.7: רוחב קו ספקטראלי

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"