1.2.3 קוהרנטיות (Coherence)

מכיוון שקרינה אלקטרומגנטית היא תופעה גלית, ניתן לתאר כל גל באמצעות סכום של גלי סינוס כפונקציה של הזמן.

מתורת הגלים ידוע כי כל גל מתואר ע"י פונקצית הגל:

y = Acos(t+

  • A = משרעת הגל (אמפליטודה).
  •  2v =תדירות זוויתית.
  • = מופע (פאזה) התחלתי של הגל, מתאר את נקודת ההתחלה בזמן של התנודה המחזורית.
  • (+t) = מופע (פאזת) הגל.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"