מהם גלים קוהרנטיים?

גלים קוהרנטיים הם גלים השומרים על הפאזה היחסית ביניהם.

באיור 1.9 מתוארים מספר גלים על אותו ציר זמן: לחוד גלים בלתי קוהרנטיים כגון אלו הנפלטים ממנורת להט, ולחוד גלים קוהרנטיים כגון אלו הנפלטים מלייזר.

סיכום אמפליטודות גלים שאינם באותה פאזה לעומת גלים קוהרנטיים שהם באותה פאזה

איור 1.9: סיכום אמפליטודות גלים שאינם באותה פאזה לעומת גלים קוהרנטיים שהם באותה פאזה.

א. סכום גלים שהם באותה פאזה (שווי מופע)

ב. סכום גלים שאינם באותה פאזה (שוני מופע)

באיור 1.9 מתוארים 3 גלים המסומנים על ידי y1, y2, y3 וסכומם על אותו ציר זמן:

  • באיור 1.9א' מופיעים גלים קוהרנטיים כגון אלו הנפלטים מלייזר.
  • באיור 1.9ב' מופיעים גלים בעלי אותו אורך גל אשר הם בלתי קוהרנטיים.

גלי האור ממנורת הלהט מופיעים אקראית, ואין קשר בין הפאזות שלהם.

קרינת הלייזר מורכבת מאוסף גלים בעלי אותו אורך גל, המתחילים יחד ונעים באותה פאזה לאורך זמן.

כאשר מבצעים חיבור אמפליטודות של הגלים השונים מקבלים שיאי אמפליטודה גבוהים יותר עבור קרינת הלייזר.

(לקריאת חומר נוסף על נושא הקוהרנטיות הזמנית והמרחבית ראה סעיף 10.1)

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"