1.2.1 מונוכרומטיות (Monochromaticity)

אחת התכונות המאפיינות קרינת לייזר היא מונוכרומטיות, שפירושה "צבע אחד".

כדי להבין את מהותה של תכונה זו, נבחן את האור הלבן שהוא הצבע המתורגם במוחנו כאשר העין קולטת את כל הצבעים יחדיו.

כאשר מעבירים אור לבן דרך מנסרה (פריזמה), ניתן להפריד אותו לצבעי הספקטרום השונים, כמתואר באיור 1.6.

איור המציג את הפרדת האור הלבן למרכיביו (ע"י שבירה במנסרה)

איור 1.6: הפרדת האור הלבן למרכיביו (ע"י שבירה במנסרה).

שים לב: במציאות אין מעבר חד בין צבעי הספקטרום השונים כפי שהם מופיעים בשרטוט, אלא יש רצף של צבעי ספקטרום. (הגבולות החדים נובעים ממגבלות תוכנת השרטוט).

ביכולתך לשחק עם יישומון מינסרה על ידי הקלקה כאן.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"