1.2.2 כיווניות (Directionality)

הקרינה היוצאת מלייזר מכוונת לכיוון מסוים ויש לה זווית התבדרות מסוימת.

פתיחה זוויתית ( = התבדרות) היא הזווית אליה נפתחת אלומת הקרניים (ראה איור 1.8).

הפתיחה הזוויתית של קרינת הלייזר, המתוארת ע"י זווית ההתבדרות ( = Divergence Angle), קטנה ביותר יחסית למקורות אור אחרים מוכרים.

יש לשים לב שבדרך כלל כוללים בזוית זו את הזווית המלאה () מבוטאת במיליראדיאן (להסבר מהי יחידה זו לחץ כאן).

(1 מיליראדיאן = 3.5 דקות של קשת).

בפרק 7, בדיון על מאפייני הקרינה הנפלטת מהלייזר, מתוארות שיטות שונות למדידת הפתיחה הזוויתית של הקרינה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"