יחידת מיליראדיאן

3600 = 2[rad]

1 [rad] = 57.30

1מיליראדיאן = 0.0570

נעזר בקשר בין מעלות ודקות: '60= 10 , ונקבל:

1 [mrad] = 0.057 * 60' @ 3.5'

כפתור "הבא" כפתור "הקודם"