דוגמא 1.3

האם גלים בעלי אורך גל שונה יכולים להתקדם במרחב כאשר הפרש המופע ביניהם נשמר? (האם הם יכולים להיות קוהרנטיים?)

פתרון דוגמא 1.3:

גלים בעלי אורך גל שונה יכולים להיות שווי מופע בנקודה מסוימת במרחב (או לעיתים במספר נקודות במרחב), אולם עקב אורך הגל השונה, אין הם יכולים לשמור על הפאזה ביניהם תוך כדי התקדמותם, כמתואר באיור 1.10.

גלים בעלי אורך גל שונה המתחילים לנוע באותה פאזה

איור 1.10: גלים בעלי אורך גל שונה המתחילים לנוע באותה פאזה.

בתשובה לדוגמא זו רואים כיצד קוהרנטיות הקרינה תלויה במונוכרומטיות שלה.

נושא הקוהרנטיות חשוב ליישומים של התאבכות ועקיפה, ועליו מבוסס תהליך ההולוגרפיה כפי שיוסבר בפרק 10.

בהמשך, נראה כיצד כל אחת מתכונות הלייזר מנוצלת ליישומים השונים, אשר יפורטו עבור כל אחד מהלייזרים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"