מדידת זווית ההתבדרות של אלומת הלייזר

במדידה המבוצעת קרוב ללייזר יש להתחשב בקוטר האלומה (2r) בנקודת היציאה של הקרן מהלייזר.

כלומר, בקירוב של זוויות קטנות:

tg () =

נקבל:

tg() = ([rad]) = (R-r)/L

נוסחה העוזרת במדידת זווית ההתבדרות של אלומת הלייזר

איור המציג את מדידת זווית ההתבדרות של אלומת הלייזר

כאשר מבצעים את המדידה במרחק גדול מהלייזר, קוטר האלומה גדול יחסית.

על כן, מספיק למדוד את קוטר האלומה בנקודה הרחוקה ולחלק במרחק המדידה (מזניחים את קוטר האלומה ביציאה מהלייזר ביחס לקוטר האלומה בנקודה הרחוקה).
לדוגמא: לייזר עם פתיחה זוויתית של 1 מיליראדיאן נותן כתם בגודל 10 מ"מ במרחק 10 מטר.
הספק הלייזר הנמדד על פני יחידת שטח מוגדרת נקרא צפיפות ההספק של הלייזר.

רואים כי מהלייזר ניתן לקבל עוצמת קרינה ליחידת שטח (צפיפות הספק) גבוהה בהרבה מזו שניתן לקבל ממקורות אחרים (ראה דוגמא 1.2).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"