סוגיות בהוראת LSC והפרדיגמה של תכנות מונחה תרחישים

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

המחקר בוחן את הפרדיגמה החדשה של תכנות מבוסס-תרחישים, המבוטאת בשפת התכנות LSC. כיצד ניתן להשתמש בפרדיגמה זו כדי להציג רעיונות יסודיים של מדעי המחשב? כיצד משפיע ניסיון קודם בפרדיגמה אחרת (כגון תכנות מונחה עצמים) על לימוד הפרדיגמה החדשה? כיצד השימוש בפרדיגמה זו משפיע על אסטרטגיות לפתרון בעיות? הממצאים מאפיינים את ההשפעה של הניסיון הקודם של סטודנטים על עמדותיהם כלפי LSC ועל עבודתם עם LSC. הממצאים מראים גם כי בעת עבודה עם LSC ותכנות מבוסס-תרחישים הפרספקטיבה של הסטודנטים נוטה להיות מוכוונת-משתמש ולא מוכוונת-מימוש וכי LSC ותכנות מבוסס תרחישים תומכים בהטמעת הרעיונות של הפשטה ואי-דטרמיניזם. המחקר נעשה בהקשר של אוכלוסיות מחקר שונות – סטודנטים לתארים מתקדמים ותלמידי תיכון.
זהו מחקר הדוקטורט של גיורא אלכסנדרון.

לקריאה נוספת:

ליצירת קשר