Issues in learning the language of Live Sequence Charts (LSC) and scenario-based programming

מדען מוביל

פרופ' דוד הראל (המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית)

פרופ' מיכל ארמוני

תלמיד מחקר

גיורה אלכסנדרון, דוקטורנט

תקציר

המחקר בוחן את הפרדיגמה החדשה של תכנות מבוסס-תרחישים, המבוטאת בשפת התכנות LSC. כיצד ניתן להשתמש בפרדיגמה זו כדי להציג רעיונות יסודיים של מדעי המחשב? כיצד משפיע ניסיון קודם בפרדיגמה אחרת (כגון תכנות מונחה עצמים) על לימוד הפרדיגמה החדשה? כיצד השימוש בפרדיגמה זו משפיע על אסטרטגיות לפתרון בעיות? ממצאים עדכניים מאפיינים את ההשפעה של הניסיון הקודם של סטודנטים על עמדותיהם כלפי LSC ועל עבודתם עם LSC. הממצאים מראים גם כי בעת עבודה עם LSC ותכנות מונחה עצמים הפרספקטיבה של הסטודנטים נוטה להיות מוכוונת-משתמש ולא מוכוונת-מימוש, וכי LSC ותכנות מונחה עצמים תומכים בהטמעת הפשטה ואי-דטרמיניזם.

מאמרים