הרגלי למידה מפתרונות שגויים

ראשי פרויקט

פרופ' עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

Prof. Chandralekha Singh, Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburg, USA

ד"ר ראפע ספדי, המכללה האקדמית לחינוך בישראל, חיפה

תלמידי מחקר

ד"ר אלישבע כהן, פוסט-דוקטורנטית, כיום מרצה במכללת דוד ילין, מכללת אור יהודה, מכינה, האוניברסיטה העברית

Mr. Andrew Mason, Ph.D. Student (Currently Assistant Professor at University of central Arkansas, USA

תקציר

בפרויקט זה נבדקת יכולתם של תלמידים לבחון וללמוד מפתרונות שגויים בהקשר הנפוץ בו תלמידי פיסיקה מקבלים דוגמת פתרון לאחר שניסו לפתור בעיה בכוחות עצמם, במטרה ללמוד מההשוואה. המחקר התבצע במסגרת לימודי המכניקה, בתיכונים בסקטור הערבי בישראל ובקורסי מבוא באוניברסיטה בארה"ב. נמצא כי תלמידים מבצעים השוואה שטחית, ואינם מזהים פערים בין פרשנות נאיבית ומדעית של עקרונות הנדרשים בפתרון.

מאמרים

  1. Yerushalmi, E., Cohen, E., Mason, A., & Singh, C., (2012), What do students do when asked to diagnose their mistakes? Does it help them? I: An atypical quiz context, Phys Rev – ST PER 8, 020109. doi:10.1103/PhysRevSTPER.8.020109.
  2. Yerushalmi, E., Cohen, E., Mason, A. & Singh, C., (2012), What do students do when asked to diagnose their mistakes? And does it help them? II. A more typical quiz context, accepted for publication, Phys Rev – ST PER 8, 020110, doi:10.1103/PhysRevSTPER.8.020110.
  3. Safadi. R., & Yerushalmi, E., (2013), Students' Self-Diagnosis Using Worked-Out Examples, Creative Education .4(3), 205-216. doi:10.4236/ce.2013.43031