שילוב מיומנויות מדעיות ותכנים ביולוגיים

צוות מוביל

פרופ' ענת ירדן

תלמיד מחקר

תום ביאליק, דוקטורנט

לנה ראבד, דוקטורנטית

מוריה אריאלי, דוקטורנטית

ד"ר רונית רוזנשיין, פוסטדוקטורנטית

קבוצת מחקר ופיתוח

ד"ר גילת בריל

ד"ר יהודה בן חור

ד"ר אילנה הופפלד

עינת פילר

דינה ברטוב

רוני עתידיה

תקציר

בימים אלו קבוצת מדעי החיים מפתחת חומרי למידה והוראה בביולוגיה לפי תוכנית הלימודים החדשה למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. הקו המוביל אותנו בפיתוח החומרים החדשים הוא שילוב בין מיומנויות (או פרקטיקות) מדעיות ותכנים ביולוגיים. אנו מתמקדים במיוחד בפיתוח חשיבה מערכתית בקרב תלמידי חטיבת הביניים. עד כה פיתחנו יחידות במערכות חיים, מערכות הובלה, מערכות אקולוגיות ומערכות רבייה. בחומרים אלו אנו מנסים לפתח בקרב התלמידים הבנה של מערכות באמצעות מארגן ידע שמטרתו לסייע ללומדים לארגן את הידע שלהם על מערכות בהתייחס למבנה הרכיבים של המערכת, התהליכים המתרחשים במערכת והמנגנונים המעורבים בהפעלתה.
פיתוח חשיבה מערכתית במדעי החיים כרוך בהבנה של רמות הארגון המרכיבות את עולם החי.חברי קבוצת מדעי החיים מנסים לפתח את ההבנה הזו באמצעות תיאוריה המבוססת על הקשרים בין מבנה-התנהגות ותפקיד (תיאוריית הSBF), שהוצעה בעבר כמסגרת מתאימה לניתוח מערכות ביולוגיות. תיאוריה זו מתאימה במיוחד לניתוח מערכות ביולוגיות היות ואחד העקרונות המרכזיים בביולוגיה הם יחסי הגומלין בין צורה, תפקוד ומנגנון בעולם החי. חברי הקבוצה פיתחו מסגרת לארגון ידע לפי תיאוריית הSBF והם בוחנים את יישומה בפיתוח חשובה מערכתית בקרב הלומדים את הנושא מערכות הובלה בכיתה ז'.

חומרים רלוונטיים

  • ברטוב, ד. וירדן, ע. (2013). חוקרים חיים, בתוך: אלון, ב., ירדן, ע., ושרץ, ז. (עורכות), חוקרים מערכות חיים א' (ספר לתלמיד, ספר דיגיטלי ומדריך למורה, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, לכיתה ז').
  • ראב"ד, ל., ביאליק, ת., השכל-איטח, מ., וירדן, ע. (2013). חוקרים מערכות הובלה, בתוך: אלון, ב., ירדן, ע., ושרץ, ז. (עורכות), חוקרים מערכות חיים א' (ספר לתלמיד, ספר דיגיטלי ומדריך למורה, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, לכיתה ז').
  • בן-חור, י. (2013). יצורים חיים בסביבתם. , בתוך: אלון, ב., ירדן, ע., ושרץ, ז. (עורכות), חוקרים מערכות חיים ב' (ספר לתלמיד, ספר דיגיטלי ומדריך למורה, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, לכיתה ח').
  • אריאלי, מ. וירדן, ע. (2013). חוקרים מערכות רבייה, בתוך: אלון, ב., ירדן, ע., ושרץ, ז. (עורכות), חוקרים מערכות חיים ב' (ספר לתלמיד, ספר דיגיטלי ומדריך למורה, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, לכיתה ח').